วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567  มีวันไหนบ้าง

วันหยุด หมายถึง วันหรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเทศกาลหรือนันทนาการ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. วันหยุดนักขัตฤกษ์: กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รัฐ หรือภูมิภาค ตัวอย่างเช่น วันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมหาวิสุทธิโบสถ์ วันเข้าพรรษา วันมหาวิสุทธิโบสถ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ 10 วันรัฐธรรมนูญ วันช้างเผือก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนี วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันวิชัยชัยวัน

2. วันหยุดทางศาสนา: กำหนดโดยองค์กรทางศาสนาสำหรับสมาชิก มักถือเป็นวันหยุดราชการในประเทศที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น คริสต์มาส อีสเตอร์ ตรุษจีน

3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี: พนักงานได้รับสิทธิลาพักร้อนโดยไม่ต้องหักค่าจ้าง จำนวนวันที่ลาพักร้อนขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 6-15 วันต่อปี

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 มีวันไหนบ้าง?

วันหยุดนักขัตฤกษ์:

  • วันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม)
  • วันเข้าพรรษา (วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม)
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม)

หมายเหตุ: วันหยุดนักขัตฤกษ์บางวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ที่มาเกี่ยวกับ วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 https://www.sanook.com/campus/1424075/

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าว และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร