เงินเข้าแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2563 เข้าสู่เดือนสิงหาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน กว่า 14.6 ล้านคน จะได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพจากรัฐบาล กันบ้างแล้ว ไปดูพร้อมกัน

  • เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาท,  ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน, วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท
  • เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 :: เงินผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50-100 บาท  และ เงินคืนภาษี 5%
  • เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 :: เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าว, เศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร